หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน รอบปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและกระบวนการที่กฎหมาย กำหนด โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151014115517_292217.jpg
t20151014115519_292218.jpg
t20151014115526_292220.jpg
t20151014115527_292221.jpg
t20151014115535_292223.jpg
t20151014115535_292224.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888