หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) โดยมีวาระสำคัญ อาทิ นโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2559 และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2559 Change…for the better (Road Map 59) โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุม จำนวน 155 คน ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151014114204_292186.jpg
t20151014114205_292187.jpg
t20151014114212_292189.jpg
t20151014114213_292190.jpg
t20151014114221_292192.jpg
t20151014114221_292193.jpg
t20151014114228_292195.jpg
t20151014114229_292196.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888