หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร แก่บุคลากรของสำนักงานฯ และสหกรณ์ที่สนใจ จำนวน 35 คน เพื่อพัฒนา ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชี และ สามารถแนะนำการใช้งานให้แก่สหกรณ์ได้โดยมีนางสาวสกุลรัตน์ หวานจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศุภธิดา เศรษฐวิศาล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายรัฐคุปต์ มูลธิยะ จ้าหน้าที่ระบบ งานคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151013162516_292155.jpg
t20151013162517_292156.jpg
t20151013162513_292158.jpg
t20151013162514_292159.jpg
t20151013162507_292161.jpg
t20151013162508_292162.jpg
t20151013162504_292164.jpg
t20151013162504_292165.jpg
t20151013162501_292167.jpg
t20151013162502_292168.jpg
t20151013162500_292170.jpg
t20151013162500_292171.jpg
t20151013162055_292173.jpg
t20151013162056_292174.jpg
t20151013162052_292176.jpg
t20151013162054_292177.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888