หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.3
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3รวมทั้งแนะแนวทางในการปฏิบัติงานปี 2559 เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 3พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และบุคลากรในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครราชสีมา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151013160933_292124.jpg
t20151013160934_292125.jpg
t20151013160930_292127.jpg
t20151013160931_292128.jpg
t20151013160927_292130.jpg
t20151013160928_292131.jpg
t20151013160924_292133.jpg
t20151013160925_292134.jpg
t20151013160922_292136.jpg
t20151013160921_292137.jpg
t20151013160914_292139.jpg
t20151013160917_292140.jpg
t20151013160911_292142.jpg
t20151013160912_292143.jpg
t20151013160909_292145.jpg
t20151013160908_292146.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888