หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง และนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี โดยให้สหกรณ์กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี เพื่อให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ งบการเงินได้ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151013153000_292031.jpg
t20151013152959_292032.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888