หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.10
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 รวมทั้งแนะแนวทางในการปฏิบัติงานปี 2559 เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.10 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 10
t20151012154011_291906.jpg
t20151012154013_291907.jpg
t20151012153928_291909.jpg
t20151012153929_291910.jpg
t20151012153925_291912.jpg
t20151012153926_291913.jpg
t20151012153922_291915.jpg
t20151012153923_291916.jpg
t20151012153919_291918.jpg
t20151012153921_291919.jpg
t20151012154127_291921.jpg
t20151012154128_291922.jpg
t20151012154124_291924.jpg
t20151012154125_291925.jpg
t20151012154123_291927.jpg
t20151012154122_291928.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888