หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด




เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน นำโดย นายปัญจะ ภูมิพันธ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมตำรวจภูธรจังหวัด แม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยมีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 จำนวน 210 คน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้วตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151012122730_291720.jpg
t20151012122730_291721.jpg
t20151012122736_291723.jpg
t20151012122737_291724.jpg
t20151012122744_291726.jpg
t20151012122745_291727.jpg
t20151012122751_291729.jpg
t20151012122751_291730.jpg
t20151012122757_291732.jpg
t20151012122758_291733.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888