หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของ สหกรณ์โดยมีข้าราชการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นวิทยากร เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบสินค้า สำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ บริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหารจัดการที่ดีและตอบสนองความต้องการในการ ใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ ในการรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151007151220_291193.jpg
t20151007151220_291194.jpg
t20151007151216_291196.jpg
t20151007151217_291197.jpg
t20151007151213_291199.jpg
t20151007151214_291200.jpg
t20151007151210_291202.jpg
t20151007151211_291203.jpg
t20151007151207_291205.jpg
t20151007151208_291206.jpg
t20151007151206_291208.jpg
t20151007151205_291209.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888