หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดโครงการ ประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ปี 2558 เรื่องซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีครูบัญชีเกษตรกรอาสาเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสาที่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ครูบัญชีอาสารับทราบนโยบายโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในระหว่างเครือข่ายครูบัญชีอาสาและข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการจูงใจ ให้เกษตรกรทำบัญชี เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกร เป้าหมายในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ สตส.บึงกาฬ ยังสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่ ต้นทุนอาชีพตาม Road Map 59 เพื่อให้ครูบัญชีได้รับทราบและร่วมกันกำหนดแผน และเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การทำงานดังกล่าวเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151007123225_291162.jpg
t20151007123226_291163.jpg
t20151007123232_291165.jpg
t20151007123233_291166.jpg
t20151007123241_291168.jpg
t20151007123242_291169.jpg
t20151007123309_291171.jpg
t20151007123310_291172.jpg
t20151007123318_291174.jpg
t20151007123319_291175.jpg
t20151007123326_291177.jpg
t20151007123327_291178.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888