หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 ถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ทั่ว ประเทศ โดยมีวาระสำคัญ อาทินโยบายการปฏิบัติงาน การบริหารงานและกรอบ การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดการประชุม ร่วมกับข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 และเรื่องพิจารณาอื่น ๆโดยมีผู้บริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151006145330_291007.jpg
t20151006145331_291008.jpg
t20151006145327_291010.jpg
t20151006145328_291011.jpg
t20151006145324_291013.jpg
t20151006145325_291014.jpg
t20151006145323_291016.jpg
t20151006145322_291017.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888