หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
เมื่อวันที่ 7 - 18 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามแผนการถ่ายทอด องค์ความรู้ของเกษตรกร ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพเสริม และเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถ พึ่งตนเองได้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,180 คน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ โดยอาสาสมัครเกษตรด้าน บัญชี (ครูบัญชี) ได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล อำเภอบึงโขงหลง อำเภอ บุ่งคล้า และอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151006121439_290913.jpg
t20151006121440_290914.jpg
t20151006121502_290916.jpg
t20151006121503_290917.jpg
t20151006121513_290919.jpg
t20151006121514_290920.jpg
t20151006121538_290922.jpg
t20151006121538_290923.jpg
t20151006121601_290925.jpg
t20151006121601_290926.jpg
t20151006121611_290928.jpg
t20151006121611_290929.jpg
t20151006121620_290931.jpg
t20151006121621_290932.jpg
t20151006121629_290934.jpg
t20151006121630_290935.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888