หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก สระบุรี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต ทำบัญชีเป็นนิจ ชีวิตจะมั่นคง" ในโครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยนำเสนอนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี ครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนในครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งสอนแนะให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจะสามารถ ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายสมบัติ ขุนทอง และนายธวัชชัย หอมกระแจะ อาสาสมัครครูบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำบัญชีสู่ความพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151006120140_290882.jpg
t20151006120141_290883.jpg
t20151006120148_290885.jpg
t20151006120148_290886.jpg
t20151006120155_290888.jpg
t20151006120156_290889.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888