หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย การดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครูบัญชีได้รับทราบและเป็นการเตรียม ความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร เป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และนางบุญเรือน ทองจำรัส ครูบัญชีอาสาสมัครด้านบัญชี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151005110333_290753.jpg
t20151005110334_290754.jpg
t20151005110342_290756.jpg
t20151005110343_290757.jpg
t20151005110350_290759.jpg
t20151005110350_290760.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888