หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน สตส.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2558 บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาองค์กร หลักสูตร "การพัฒนาทีมงาน” ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่บุคลากรของกรม มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรในสังกัด และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทำกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกัน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151005105723_290722.jpg
t20151005105724_290723.jpg
t20151005105733_290725.jpg
t20151005105734_290726.jpg
t20151005105741_290728.jpg
t20151005105747_290729.jpg
t20151005105755_290731.jpg
t20151005105756_290732.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888