หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยพลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายเสกสรร โสภารัตน์ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และนายประดิษฐ์ พลหงส์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการประหยัดและการออม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่ จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณ์ ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรม เดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ การระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ กิจกรรมส่งเสริมคำคุณธรรม "สามัคคี” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจในความสำคัญ ของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151005104817_290691.jpg
t20151005104818_290692.jpg
t20151005104825_290694.jpg
t20151005104825_290695.jpg
t20151005104852_290697.jpg
t20151005104833_290698.jpg
t20151005104859_290700.jpg
t20151005104859_290701.jpg
t20151005104906_290703.jpg
t20151005104907_290704.jpg
t20151005104916_290706.jpg
t20151005104916_290707.jpg
t20151005104925_290709.jpg
t20151005104926_290710.jpg
t20151005104933_290712.jpg
t20151005104934_290713.jpg
t20151005104943_290715.jpg
t20151005104944_290716.jpg
t20151005104951_290718.jpg
t20151005104953_290719.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888