หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดประชุมอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 เรื่อง "การซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะ การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่” เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการปรับ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะ การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรเป้าหมาย โดยมีครูบัญชี ข้าราชการ และ พนักงานราชการ จำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ศรีสะเกษ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151002111948_290474.jpg
t20151002111949_290475.jpg
t20151002111956_290477.jpg
t20151002111957_290478.jpg
t20151002112004_290480.jpg
t20151002112005_290481.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888