หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดประชุมการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแนวทาง Road Map ปี 59 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อชี้แจงและ ทำความเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี 59 พร้อมทั้งซักซ้อม ความเข้าใจการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน วาระต่างๆ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนขั้นตอน วิธีการในการติดตาม และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานตาม Road Map 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครพนม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151002110457_290443.jpg
t20151002110458_290444.jpg
t20151002110504_290446.jpg
t20151002110505_290447.jpg
t20151002110512_290449.jpg
t20151002110513_290450.jpg
t20151002110523_290452.jpg
t20151002110522_290453.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888