หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. รับมอบงาน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ รับมอบงานจากนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ผู้บริหารกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151001164638_290350.jpg
t20151001164639_290351.jpg
t20151001164636_290353.jpg
t20151001164637_290354.jpg
t20151001164633_290356.jpg
t20151001164634_290357.jpg
t20151001164631_290359.jpg
t20151001164631_290360.jpg
t20151001164628_290362.jpg
t20151001164629_290363.jpg
t20151001164627_290365.jpg
t20151001164626_290366.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888