หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ version 2.2
เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2558 นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหารจัดการที่ดี และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นการ เตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในการรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ ให้ใช้โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ จำนวน 49 คน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151001155033_290164.jpg
t20151001155033_290165.jpg
t20151001155030_290167.jpg
t20151001155031_290168.jpg
t20151001155027_290170.jpg
t20151001155028_290171.jpg
t20151001155023_290173.jpg
t20151001155025_290174.jpg
t20151001155021_290176.jpg
t20151001155022_290177.jpg
t20151001155019_290179.jpg
t20151001155018_290180.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888