หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายอารยะ จิตบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมแวะชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม จัดคลินิกบัญชีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ มีความรู้ด้านการจดบันทึการใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้จักการอดออม อันนำมาซึ่งพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888