หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2551 และเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับผู้ประกอบการค้าผลไม้ โดยมีหัวหน้าจากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด และนายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และนางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ในโอกาสเดียวกันนี้ นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมและตรวจราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติงาน พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการและลูกจ้าง โดยมี นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และนางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรีให้การต้อนรับณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888