หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ สำหรับสมาชิกในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี เพื่อรู้จด รู้จ่าย รู้จริง จะไม่จน เป็นการสร้างวินัยกับตนเองและครอบครัวทำให้สามารถวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888