หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์การเกษตร" สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สนองตอบต่อการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นปัจจุบันและปิดบัญชีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อบรมระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888