หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารจากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย และสวนมะม่วงส่งออกของเกษตรกร ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานีกำกับดูแลเรื่องบัญชีโดยได้สอบถามปัญหา และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888