หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติการใช้ระบบ GFMIS – Excel Loader ส่วนขยาย ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2551 ณ ห้องปรินซ์ 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ตามที่ราชการกำหนด แต่กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้นำระบบงานดังกล่าวมาใช้ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนองความต้องการใช้ข้อมูลการเงินการคลังของภาครัฐ ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติการใช้ระบบ GFMIS – Excel loader ส่วนขยายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะและความชำนาญด้านการปฏิบัติงาน และควบคุมตรวจสอบระบบ GFMIS ที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
news_bullet 12 มีนาคม 2551 วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet ประชุมซักซ้อมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีอิสลาม
news_bullet บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย ไอที
news_bullet สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 703 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888