หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (GL2) โดยได้มีการพัฒนาเพิ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สามารถปิดบัญชีได้ในวันสิ้นปีทางบัญชี และประชุมใหญ่ได้ภายใน 60 วันหลังวันสิ้นปีทางบัญชี นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการส่งเสริมให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (GL2) ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี 2551 จนถึงปัจจุบันพบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้หันมาใช้โปรแกรมดังกล่าวแล้ว เพราะการใช้โปรแกรมดังกล่าวทำให้สหกรณ์มีความสะดวกในการปิดบัญชี โดยล่าสุดพบว่าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดของลูกค้า ธกส.หนองคาย หรือ สกต.หนองคาย ซึ่งดำเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 1 วันเท่านั้น และจะสามารถจัดให้มีการประชุมใหญ่ได้โดยเร็ว จากเดิมที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี ส่วนใหญ่สหกรณ์จะปิดบัญชีไม่ทันตามกำหนด โดยบางแห่งช้าไปถึง 2-3 เดือน และกว่าจะจัดประชุมเพื่อรับรองงบการเงินได้ก็ใช้เวลาอีก 3-4 เดือน และจากความสำเร็จดังกล่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดการณ์ว่าปีนี้ ทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ทั้งหมดจะสามารถปิดบัญชีได้ร้อยละ 82 ของจำนวน สกต.ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำกับดูแลอยู่ ทำให้กรมฯมีแผนจะร่นเวลาการรับรองงบการเงินให้เร็วขึ้น โดยคาดว่าภายใน 2 ปี สหกรณ์แต่ละแห่งที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กรมฯกำหนดไว้ ปัจจุบันธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้น และปัญหาที่ตามมาคือการบันทึกบัญชีบางสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถจัดทำแผนธุรกิจรวมถึงการจัดทำงบการเงินได้ ทำให้การตรวจสอบและรับรองปิดบัญชีเกิดความล่าช้า ประกอบกับอัตรากำลังภาครัฐ ซึ่งจะต้องให้บริการตรวจสอบและแสดงความความเห็นต่องบการเงินลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล สิ่งเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการของสหกรณ์ได้รับข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ไม่สามารถบริหารงานสู้ธุรกิจภาคเอกชนได้ แต่หลังจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานบัญชีในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีดังกล่าวส่งผล เช่น การประหยัดเวลา ความคุ้มค่าและการได้ข้อมูลทางบัญชีที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังบริการให้แก่สหกรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีการจัดทีม IT MOBILE ซึ่งเป็นทีมไอทีที่เคลื่อนที่รวดเร็ว และ ทีม IT PROVIDER จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดนั้นๆทำงานร่วมกันเพื่อไปติดตั้งช่วยเหลือให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์แต่ละแห่งในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้โปรแกรมดังกล่าวว่าจะเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบการเงินและบัญชี รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งจากรายงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายในอดีตสหกรณ์หลายแห่งจัดทำบัญชีล่าช้า ไม่สามารถปิดบัญชีได้หรือจัดทำได้ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด จนถึงงบประมาณปี 2551 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (GL2) ซึ่งทางสกต.หนองคายได้นำไปใช้และประสบความสำเร็จอย่างมากโดยสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 1 วัน หลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ส่งผลให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมาชิกมีความต้องการร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์เพราะสมาชิกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ของตนเอง

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
news_bullet แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
news_bullet เสวนา เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา
news_bullet งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
news_bullet ขึ้นอยู่ที่...การเรียนรู้
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 2073 คน

จำนวนคนโหวต 6 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
17%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
83%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888