หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดชุดที่ 8 ประจำปี 2545 1. นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ ประธานกรรมการ 2. นายสนั่น สมบูรณ์จันทร์ รองประธานกรรมการ 3. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองประธานกรรมการ 4. นายสุวิชัย อ่าวสุคนธ์ รองประธานกรรมการ 5. นายสมพงษ์ ปองเกษม กรรมการ 6. นายทวีศักดิ์ กรีฑานันทน์ กรรมการ 7. นายเจริญ ศรีแสง กรรมการ 8. นายแสงประทีป นำจิตรไทย กรรมการ 9. นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี กรรมการ 10. นายประเทือง ปฏิสนธิ กรรมการ 11. นายพล หมื่นนุช กรรมการ 12. นายไกรสร สวนสุวรรณ กรรมการ 13. นายประสพสิน แม้นทิม กรรมการ 14. นายสมอาจ พันธาภา กรรมการ 15. นายทรงพล พนาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet ชุดที่ 15 ประจำปี 2547
news_bullet ชุดที่ 19 ประจำปี 2551
news_bullet ชุดที่ 17 ประจำปี 2549
news_bullet ชุดที่ 18 ประจำปี 2550
news_bullet ชุดที่ 8 ประจำปี 2540
news_bullet ชุดที่ 2 ประจำปี 2535 (ครั้งที่1)
news_bullet ชุดที่ 3 ประจำปี 2535 (ครั้งที่2)
news_bullet ชุดที่ 4 ประจำปี 2536
news_bullet ชุดที่ 5 ประจำปี 2537
news_bullet ชุดที่ 6 ประจำปี 2538

จำนวนคนอ่าน 735 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888