รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : รตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน-เวลา : 10 กรกฏาคม2563  - 10 กรกฏาคม2563 
รายละอียด : วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด