รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ลำพูน
วัน-เวลา : 8 กรกฏาคม2563  - 8 กรกฏาคม2563 
รายละอียด : เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน และร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด