รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : สพถ.จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ีราชการ รุ่นที่ 39
วัน-เวลา : 20 กรกฏาคม2563 08:30น. - 24 กรกฏาคม2563 16:30น.
รายละอียด : สพถ.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ีราชการ รุ่นที่ 39  ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ค. 2563 (ในรูปแบบ Online :ถ่ายทอดสด)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด