รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : กตส.ร่วมพิธีสมโภชศาลแม่ย่าตาบ
วัน-เวลา : 12 กุมภาพันธ์2563  - 12 กุมภาพันธ์2563 
รายละอียด :
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมทำพิธีบวงสรวงสมโภชศาลแม่ย่าตาบ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด