รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ครั้งที่ 1/2563
วัน-เวลา : 7 กุมภาพันธ์2563  - 7 กุมภาพันธ์2563 
รายละอียด : เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ครั้งที่ 1/2563
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด