รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

 
     
 
หัวข้อกิจกรรม : อตส.ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าและเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ
วัน-เวลา : 3 กุมภาพันธ์2563  - 3 กุมภาพันธ์2563 
รายละอียด : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบผักผลไม้นำเข้า และเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : -
 
  ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด