Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


CFSAWS:ss (ซี-เอฟ-ซอ) ให้อะไร?


 

CFSAWS:ss
 รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ
           ด้วยรางวัลดีเด่น  “คุณภาพการให้บริการประชาชน” ประจำปี 2551 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (อ.ก.พ.ร.ฯ)ได้ประเมินผลให้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน (CFSAWS:ss) รับรางวัลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าชิงรางวัล  United Nations Public Service Awards ประจำปี 2009   

คุณสมบัติ
: CFSAWS:ss หรือ Cooperative Financial Surveillance And Warning System: Set Standard       คือเครื่องมือเตือนภัยที่สามารถมองผ่านข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและส่งสัญญาณภาพให้เตรียมวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงินอย่างรวดเร็ว ทันการณ์และทันเวลา ด้วยระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์เจาะลึกทางการเงิน 4 ระดับ ได้แก่    
    
        
ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังปกติ 
         ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น       
         ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ
     
   ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษเร่งด่วน

เป้าหมาย :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถตรวจสุขภาพการเงินของตนเอง เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเงินสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ทันการณ์ ทันเวลา

ผู้รับบริการ 
         
สหกรณ์กว่า 7,600 แห่ง
         กลุ่มเกษตรกรกว่า 5,900 แห่ง
         นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้สอบบัญชี,
           ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้ควบคุมภายใน)
      
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         สถาบันการศึกษา
         ภาคเอกชน
 
 ช่องทางเข้าสู่ระบบงาน CFSAWS:ss
            กรณีมีเครื่องคอมพิวเตอร์  ผ่านเครือข่าย Internet (Online) เข้าสู่ web site ที  http://statistic.cad.go.th/   เลือก เครื่องมือ CFSAWS:ss เข้าสู่หน้าจอ…


         กรณีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเครือข่าย Internet (Offline) 
ติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD ของ CFSAWS:ss (ขั้นตอนการติดตั้งสามารถค้นหาได้ภายในแผ่น CD)        
        กรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ
หน่วยงานบริการ/ให้คำปรึกษา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
         ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน
         สำนักงานตวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ
ส่งท้าย : CFSAWS:ss
         ช่วยให้การวิเคราะห์ทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
         ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
         ช่วยนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจบิรหารทางการเงินและธุรกิจ
         เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคตที่มั่นคง เข้มแข็ง

*** ประโยชน์สุดท้าย สู่ความอยู่ดีมีสุขของมวลสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร***

ที่มา : ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 7963 คน จำนวนคนโหวต 80 คน

  จำนวนคนโหวต 80 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
 
5%
  ให้ 3 คะแนน
 
6%
  ให้ 4 คะแนน
 
18%
  ให้ 5 คะแนน
 
64%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional