Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดประชุมแจ้งการปิดตรวจสอบรายงานการเงินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564      วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานคลัง ร่วมประชุมแจ้งการปิดตรวจสอบรายงานการเงินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีคณะทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 402 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel