Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6     วันที่ 13 มกราคม 2565 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ข้อคิดอันเป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย และนายบุญเลิศ ใจดี ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel