Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565     วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแบบ ประเมินผลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชี ทั้งภาครัฐ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางสาววราวรรณ ทาจันทร์ เข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel