Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ใน
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
เพื่อชี้แจง
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีรับผิดชอบ
ณ ห้องประชุม หมายเลข
2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional