Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี       พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ในปีพุทธศักราช 2562 ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยนายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional