Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเขียนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาการเขียนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความคาดหวังของผู้บริหารต่อรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชี”
ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม
2562 เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาการเขียนรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ และจัดทำตัวอย่างรายงานที่มีคุณภาพให้ผู้สอบบัญชี
นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยมีนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional