Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.น่าน     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อทรง
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ และการดำเนินโครงการกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ
ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ - น่าน)


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional