Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 13         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์
เข้าร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 13 "เงินทองเป็น
   มายา ข้าวปลาเป็นของจริง”
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดง
าน 
   ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
       ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้
   ด้านบัญชี เรื่อง บัญชี 3 มิติ ฐานรากเพื่อก้าวสู่บันได 3 ขั้นของคำว่า "พอ" พร้อมแจก
   สมุดบัญชี และแนะนำการจดบันทึกบัญชีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional