Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (กีฬาสัมพันธ์ สตท.4) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  พร้อมด้วย นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิด
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (กีฬาสัมพันธ์ สตท.4 ) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
  ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี
  ปรองดอง และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ประสบผลสำเร็จต่อไป ณ สนามกีฬากลาง
  จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional