Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ร่วมประชุมติดตามผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
 สหกรณ์
พร้อมด้วยนางรพีพร กลั่นเนียม ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 และคณะ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก” ซึ่งเกิดขึ้น
 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 นครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การ
 ต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรและ
 อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นขวัญ
 และกำลังใจอีกด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional