Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พร้อมด้วยนางสุทิศา วิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
     ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นและ
วางใจว่ากองทุนหมู่บ้านฯจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลดความ
เหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เป็นอย่างดี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional