Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
  ไปทรงเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
  จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก”

  เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง
  จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
  เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรัก
  ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

        ในโอกาสนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อม
  ด้วยนายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุบรรณ
  บูรพานุสรณ์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม
  กิจกรรมปั่นจักยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยปั่นจักรยานในเส้นทางที่ 4
  สนามม้านางเลิ้ง รวมระยะทาง 8.8 กม.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional