Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในเขตพื้นที่ กทม.          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วย
นายสุบรรณ บูรพานุสรณ์ ที่ปรึกษา
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา
   สหกรณ์ในเขตพื้นที่ กทม.
โดยมีนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์กรุงเทพมหานคร และหัวหน้า สตส.ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
   เพรียงกัน
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional