Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รมช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิทรรศการงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2561        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ
  งานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2561
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
        ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยม
  บูธกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนางสาวฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
  กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำนิทรรศการ
  "3 พอ พลิกชีวิตก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียง”


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional