Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมตรวจฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำโดย นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และนางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เข้าสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional