Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561”     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ
โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional